پیش ثبت نام
سال تحصیلی 1401 - 1400
اولیا محترم
با سلام
احتراما به استحضار می رسانیم با توجه به مراجعه حضوری زیاد اولیا محترم به جهت پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 و مخاطرات بهداشتی این ایام، انجام فرآیند پیش ثبت نام تمام مقاطع تحصیلی مجتمع آموزشی فرهنگی غیردولتی هوشمند امام رضا(ع) صرفا به صورت مجازی و از طریق سایت مجتمع آغاز گردید.
بدیهی است پس از کسب مجوزهای قانونی لازم از اداره آموزش و پرورش، جهت ادامه فرآیند جذب دانش آموزان طبق آیین نامه های مجتمع، اطلاع رسانی های بعدی انجام خواهد شد.