تقاضای همکاری در مجتمع امام رضا(ع) شرایط و ضوابط
شرایط و ضوابط :
1- تکمیل این تقاضانامه به هیچ وجه به منزله پذیرش و جذب متقاضیان در مجتمع امام رضا نمی باشد.
2- ثبت نام کنندگان باید دارای حداکثر سن 40 سال باشند.
3- در صورت نیاز به جذب ، نیروی جدید از بین متقاضیان با رشته تحصیلی مرتبط دعوت به عمل می آید بنابراین متقاضیان می بایست در زمینه رشته تحصیلی خود ثبت نام کنند.
4- در صورت نیاز مجتمع به جذب نیروی جدید، از میان متقاضیان واجد شرایط که در سایت ثبت نام کرده اند، جهت شرکت در فرآیندهای بعدی گزینش دعوت بعمل می آید.
5- لطفا از هرگونه تماس با مجتمع در خصوص جذب نیرو خودداری نموده ، صرفا در صورت نیاز، این مجتمع با شما تماس خواهد گرفت.
6- اطلاعات خواسته شده برای ثبت نام در سایت باید صحیح ، کامل و مستند باشد که در صورت فراخوان می بایست تمام مستندات ذکر شده ارائه شود.
7- در صورت شرکت در فراخوان و مراحل جذب، چنانچه اطلاعات داده شده با مستندات مطابقت نداشته باشد، مجتمع مجاز به حذف شما از فرآیند جذب می باشد.
8- در صورت فراخوان و شرکت در مراحل مختلف آزمون ، مصاحبه ، دوره های آموزشی و کارورزی تا به کار گیری رسمی، هیچ گونه حقی برای شما ایجاده نشده و اعتراضی هم پذیرفته نخواهد بود.
در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اید و می خواهید اطلاعات خود را ویرایش یا تکمیل کنید،کد ملی خود را وارد کنید
(بدون خط - ) مثال:2301687691