آموزش: تدریس 181 ثانیه دانش آموزی
تاریخ ثبت: يک شنبه 1399/01/24، ساعت 22:0
0 42

با توجه به اتمام مهلت نمایش این فیلم ها لینک نمایش غیر فعال شد

برای همه ی این عزیزان آرزوی موفقیت روز افزون داریم

لطفا برای تماشای تدریس هایی که جدید بارگذاری شده اند اینجا را کلیک کنید 

     
     
     
     

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای هستی رستگار

پایه هشتم کلیک کنید 

(هوازدگی - علوم )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای زهرا عارف

پایه هشتم کلیک کنید 

(جناس - فارسی )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای حنانه رستگاری

پایه هفتم کلیک کنید 

(تشریح قلب - علوم )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای ساره نجفی

پایه نهم کلیک کنید 

(فصل 10 - علوم )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای مهرانا صادقی

پایه هشتم کلیک کنید 

(الکتریسته - علوم )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای ریحانه یغمور

پایه هشتم کلیک کنید 

(الکتریسته - علوم )

 

   
 

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای سیده محدثه موسوی

پایه هفتم کلیک کنید 

(فصل 5 - علوم )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای سیده محدثه موسوی

پایه هفتم کلیک کنید 

(قانون گذاری - مطالعات )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای نگین تابع بردبار

پایه هفتم کلیک کنید 

(مبحث فعل ها - فارسی )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای نگین تابع بردبار

پایه هفتم کلیک کنید 

(قانون گذاری - مطالعات )

 

   
 

 

   

برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای روژان فرهادی

پایه نهم کلیک کنید 

(تشریح ماهی- زیست )

 

   
 

 

   

 برای دیدن تدرس 3 دقیقه ای ملیکا پذیرایی

پایه نهم کلیک کنید 

(فصل 10 علوم )

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای شکوفا حداد

پایه نهم کلیک کنید 

(فشار گازها علوم )

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای زینب قاسمی

پایه نهم کلیک کنید

(صورت فلکی علوم)

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای زهرا مصلایی

پایه نهم کلیک کنید

اصل پاسکال علوم

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای روژان اقتصاد

پایه نهم کلیک کنید

فشار مایعات علوم

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای مریم ضمیری

پایه هشتم کلیک کنید

آزمایش در منزل

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای هانیه کشاور

پایه هشتم کلیک کنید

فارسی

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای پارمیدا بردستانی

پایه هشتم کلیک کنید

مغناطیس علوم

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای زهرا کمالی

پایه هشتم گلیک کنید 

درس 7 مطالعات

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای

سیده انیس محمدی 

پایه هشتم کلیک کنید

آینه ها علوم

   
 

 

   

برای دیدن تدریس3 دقیقه ای مبینا خادم پیر

پایه هشتم کلیک کنید

گروههای اسمی فارسی

   
 

 

   

برای دیدن تدریس 3 دقیقه ای نسترن بندگانی 

پایه هفتم کلیک کنید

متمم فارسی

   
 

 

   
 

 

   
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
آخرین 10 رویداد مهم