مشاوره: هفته بهداشت روان
تاریخ ثبت: يک شنبه 1399/07/20، ساعت 10:29
1 34

دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان(WFMH) به عنوان "روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان " نامگذاری شده است.این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. در ایران  (18لغایت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد.

«بهداشت روانی؛ یعنی داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگی و بهداشت روان، برابر با سلامت روان و امنیت درون است که بر اثر سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینییکی از مهم ترین مسائل دین اسلام، توجه به بهداشت و سلامت جسم و روان است. پیام متن: دین، تضمین کننده بهداشت روانی انسان هاست و بهداشت روان نیز امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدایکی از مفاهیم مهم در بهداشت و سلامت روان، مفهوم «امنیت روانی» است. گفتنی است بر اثر یاد خدا و اصلاح رابطه انسان با خدا، رابطه او با دیگر بندگان خدا نیز بیماری های روحی و روانی می شود و او را به امنیت و سلامت روان آثار شکرگزاری بر سلامت روانداشتن روحیه شکرگزاری از نشانه های سلامت روح و روان آدمی است. غیرخدا نیز از نشانه های سلامت روح است که بر اثر توکل، می توان به آنها دست یافت.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
پانته آ فیض   هفتم دخترانه ،کلاس 702 شعبه B
ممنون خانم
يک شنبه 1399/07/20، ساعت 13:48
آخرین 10 رویداد مهم