جشن افتخار آرمینا اسدی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 آرمینا اسدی هفتم دخترانه ،کلاس 701 شعبه A
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تلاشت عالی بود دخترم. بهتون افتخار می کنم. امیدوارم همیشه موفق باشی
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 7:57