جشن افتخار فاطمه خدابخشی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 فاطمه خدابخشی هفتم دخترانه ،کلاس 702 شعبه B
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
فاطمه خدابخشی   دانش آموز
خیلی ممنون خانم خداپرست عزیز و دوست داشتنی انشاالله
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 13:50
تلاشت عالی بود دخترم. بهتون افتخار می کنم. امیدوارم همیشه موفق باشی
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 11:45