جشن افتخار سحر دهقانی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 سحر دهقانی هفتم دخترانه ،کلاس 703 شعبه C
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سحر دهقانی   دانش آموز
ممنون
دو شنبه 1399/12/04، ساعت 8:6
تلاشت عالی بود دخترم. بهتون افتخار می کنم. امیدوارم همیشه موفق باشی
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 11:32