جشن افتخار نگین طلایی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 نگین طلایی هفتم دخترانه ،کلاس 701 شعبه A
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
نگین طلایی   دانش آموز
ممنون از شما خانم خداپرست
دستون درد نکند
شنبه 1399/12/09، ساعت 18:45
تلاشت عالی بود دخترم. بهتون افتخار می کنم. امیدوارم همیشه موفق باشی
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 8:11