جشن افتخار سیده مستانه خدابنده
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 سیده مستانه خدابنده هشتم دخترانه ،کلاس 801 شعبه A
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
تلاشت عالی بود دخترم. بهتون افتخار می کنم. امیدوارم همیشه موفق باشی
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 13:28