جشن افتخار ساحل گشتاسبی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 ساحل گشتاسبی هشتم دخترانه ،کلاس 802 شعبه B
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...