جشن افتخار آیدا ایاره
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 آیدا ایاره نهم دخترانه ،کلاس 901 شعبه A
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...