جشن افتخار هلیا تقدس
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 هلیا تقدس نهم دخترانه ،کلاس 902 شعبه B
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
آنیل خلفی   دانش آموز
تبریک میگم
دو شنبه 1399/12/11، ساعت 0:32