جشن افتخار ملیکا نژادملاعلی شیرازی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 ملیکا نژادملاعلی شیرازی نهم دخترانه ،کلاس 902 شعبه B
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
کوثر بهروز   دانش آموز
من این وفقیت را به شما تبریک می گویم موفق باشید😘
پنج شنبه 1399/12/14، ساعت 12:4