برگزاری جلسه انتخاب رئیس شورای دانش آموزی
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1399/09/20، ساعت 12:34
1 51

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 99-1400 در روز شنبه 15 آذر ماه بصورت مجازی برگزار گردید.

آقای نیما اوجی دانش آموز پایه نهم بعنوان رئیس شورای دانش آموزی از طرف اعضای شورا انتخاب شدند.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
نیما اوجی   نهم پسرانه ،کلاس 303 شعبه 3
🙏🙏🌹
شنبه 1399/09/22، ساعت 13:50
دیگر شورای دانش آموزی ...