آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره محتوای الکترونیک
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1399/09/20، ساعت 12:35
1 40

آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره محتوای الکترونیک و جشنواره کلیپ 121 ثانیه ای

آخر آذرماه 99 می باشد.

عزیزان لطفا آثار خود را ازطریق قسمت تکالیف الکترونیک درس کامپیوتر در سایت مدرسه ارسال فرمایید.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
پارسا برزگر   هفتم پسرانه ،کلاس 203 شعبه 3
👍
شنبه 1399/09/29، ساعت 9:46
دیگر ؟ ...