صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
عبدالعلی پناهی
- متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1399/08/25، ساعت 23:43
هادی پیروزان
- متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1399/07/09، ساعت 12:12

ارائه عالی درس 3 مطالعات هشتم از سهیل بهمن جاه

هادی پیروزان
- متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1399/07/06، ساعت 16:45

سوالات درس 2 مطالعات هشتم

احسان پورسعید   هشتم پسرانه ،کلاس 102 شعبه 2
تشکر استاد
سه شنبه 1399/07/08، ساعت 10:2
هادی پیروزان
- متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1399/07/06، ساعت 16:44

سوالات درس 1 مطالعات هشتم

احسان پورسعید   هشتم پسرانه ،کلاس 102 شعبه 2
سپاس استاد
سه شنبه 1399/07/08، ساعت 10:2
هادی پیروزان
- متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1399/07/02، ساعت 11:47

ارائه فوق العاده درس 2 مطالعات هشتم- ایلیا آرچین